Skip to main content

In verband met de nieuwe privacywet geldt het volgende:

Het adressenbestand van VOF galerie Tom Lucassen  wordt in een gecodeerd systeem beheerd door beide vennoten.

De doeleinden voor verwerking van de gegevens:

Nieuwsbrief, uitnodiging en / of rekening per email,

Ten behoeve van levering van een order worden naam en afleveradres vastgelegd.

Na ieder mailcontact kan de geadresseerde aangeven uit het bestand verwijderd te willen worden. De vennoten vernietigen dan de gegevens.

VOF galerie Tom Lucassen gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden en stellen derden ook niet in staat om van de gegevens gebruik te maken..